Gå til hoved indhold

Beboer- og pårørenderåd

På Nymosehave har vi to beboer- og pårørenderåd på henholdsvis Berthe og i Aulaen og C-gangen.

Rådenes opgave det er at fungere som et forum for dialog mellem beboere og pårørende samt ledere og medarbejdere i tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne.

Hvis du har mulighed for at deltage i de tre til fire årlige møder, kan du få indsigt i de tiltag og det arbejde, der udføres på Nymosehave.

Rådene bliver inddraget, når der skal fastlægges retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler er arbejdsrutiner, kostplaner, pleje og omsorg, aktiviteter, samvær m.m.

Det er rådenes opgave at drøfte væsentlige problemstillinger, inden ledelsen træffer beslutning. Rådene kan komme med indstillinger til ledelsen, hvis rådene ønsker ændringer. Når ledelsen har truffet afgørelse i den enkelte sag, får rådenes medlemmer besked.

Rådene skal høres om de tilsynsrapporter, som Gentofte Kommune udarbejder i forbindelse med tilsyn.

Alle medlemmer og suppleanter til rådene har tavshedspligt med hensyn til eventuelle personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten er også gældende efter hvervets ophør.

Referater fra møderne bliver bragt her på siden, se linket nederst på siden. I Nymosehave Nyt kan du se, hvem der er repræsentanter i rådene.

Har du punkter, som du ønsker behandlet på møderne, eller ønsker du at deltage i rådene, skal du skrive til beboer- og pårørenderådets sekretær, Pia Ramsgaard, pir@gentofte.dk
Eller til nymosehave@gentofte.dk

Læs det seneste referat fra Aulaen og C-gangen

Læs det seneste referat fra Berthe