Husets medarbejdere

På tur til Fortunen.

I  afdelingerne er der ansat plejepersonale med forskellige kompetencer og uddannelser. Der er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygeplejersker og aktivitetsmedarbejdere. Herudover er der ansat medarbejdere til at varetage driften af bygningerne.

Nymosehave Aulaen og C-gangen er om dagen organiseret i to grupper, Aulaen, Stuen og C-gangen og Aulaen, 1. & 2. sal

Afdeling Berthe er organiseret i to etager, én enhed i stuen og én enhed på 1. sal.

Om aftenen og natten er Aulaen og C-gangen og afdeling Berthe hver organiseret i én enhed, hvor aften- og natpersonalet samarbejder på tværs af huset og med sygeplejerskerne i døgnplejens vagtcentral. Endvidere samarbejder vi med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Personalet bliver løbende videreuddannet inden for fx demens, palliativ pleje samt kost og ernæring.

Vi har et stort fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

I vores MED–gruppe arbejder vi med arbejds-, samarbejds- og personaleforhold, som har relation til arbejdsmiljøet i huset. MED-gruppen vedtager husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.

Vi har også en særlig personalepolitik for huset, 'Sammen om det bæredygtige Nymosehave'.