Beboerråd

I Aulaen og C-gangen på Nymosehave har vi også et beboerråd, der består af repræsentanter fra plejeboligerne med hjemmehjælp.

Beboerråd

Rådet holder møde hver måned, hvor daglige ledere og forstander også deltager. Medlemmerne vælges af beboerne i huset.

Formålet med rådet er, at beboerne har medindflydelse og en aktiv rolle i hverdagen. Rådets opgave er at være talerør for de øvrige beboere i huset og være med til at udvikle huset i den retning, der giver mening og værdi for beboerne.

Referatet bliver bragt i Nymosehave Nyt og kan også læses i linket øverst på siden.