Om os

Vi har et solidt fundament, som bygger på liv og glæde med et ønske om at bevare Nymosehave som et godt sted at bo, leve og arbejde.

På tur til Gammelmosen.

Vi arbejder ud fra en platform, der er baseret på robusthed, værdighed og ordentlighed. Med en høj faglighed understøtter vi et aktivt liv med mening, værdi og livskvalitet sammen med beboerne, som er vores kerneopgave.

Det er vores mål, at den enkelte beboer oplever

 • at kunne leve i overensstemmelse med tidligere livsform, nuværende ønsker og resurser,
 • at der er respekt for den enkeltes ansvar for eget liv, og at der ydes støtte til egen omsorg,
 • en værdig livsafslutning ud fra den enkeltes livsanskuelse.

Vi arbejder også efter de ni værdier, der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:

 • Interesse
 • Respekt
 • Ligeværd
 • Helhed
 • Indfølingsevne
 • Engagement
 • Tolerance
 • Tillid
 • Åbenhed.

Vi lægger stor vægt på at give beboerne mulighed for at danne nye relationer igennem socialt samvær. Livet skal leves hele livet.

"Hver dag er et stykke af et liv, der gerne må ende med oplevelsen af, at det var en god dag."

Knud Ramian