Mad og måltider

Nymosehave får leveret mad fra Det Danske Madhus.

Brunch

Vi laver en hel del af maden selv, for på den måde kommer der også til at dufte af mad i huset, og det skaber en hjemlig atmosfære.

Nymosehave følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost. Vi følger hver enkelt beboers ernæringstilstand nøje, da ernæringstilstanden har stor indflydelse på livskvaliteten.

Tager du på ferie, skal vi have besked fem hverdage før, så vi kan afbestille maden, så du ikke skal betale for den, mens du er på ferie.

Afdeling Berthe

Vi opfordrer til, at du spiser sammen med de andre beboere i spise- og dagligstuen med henblik på socialt samvær. Du kan dog også hente maden og spise i din egen bolig.

Som udgangspunkt spiser vi cirka på disse tidspunkter, men det kan også aftales individuelt:

Morgenmad:               kl.  8-10
Frokost:                      kl. 12.00
Eftermiddagskaffe:     kl. 14.00
Aftensmad:                 kl. 18.00
Aftenkaffe:                  kl. 20.00

Menuplanen finder du på IBG-skærmen på Berthe.

Aulaen og C-gangen

Vi opfordrer til, at du spiser sammen med de andre beboere i Klubbens café med henblik på socialt samvær. Du kan indtage alle måltiderne i Klubben.

I Klubbens café serverer vi varm mad til frokost. Til aftensmad har du mulighed for at bestille uspecificeret smørrebrød, som du kan spise i Klubbens café eller tage med til din egen bolig.

Som udgangspunkt spiser vi i Klubbens café på disse tidspunkter, men det kan også aftales individuelt:

Morgenmad:               kl.  8.30-10.30
Frokost:                      kl. 12.15
Eftermiddagskaffe:     kl. 14.00
Aftensmad:                 kl. 17.30

Menuplanen finder du på opslagstavlen ved Klubben.

Gæster

Du kan – efter aftale med medarbejderne og mod betaling – invitere dine gæster til spisning i egen bolig eller sammen med de øvrige beboere efter individuel aftale.