Aktiv hverdag

Når du er aktiv, øger du din livskvalitet og sundhed.

Besøg på Frederiksborg Slot.

Gentofte Kommunes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at kommunen tilbyder træning og rehabilitering til borgere, der ikke længere har så let ved at klare de daglige gøremål selv.

Målet er, at borgerne genvinder eller fastholder deres fysiske funktionsniveau bedst muligt.

På Nymosehave tænker vi Træn dig Fri – altså træning og rehabilitering – ind i dagligdagen med fokus på dine interesser og aktiviteter, der giver dig glæde, både mentalt og fysisk.

Aktiviteter til hverdag og fest

Beboere og medarbejdere planlægger og gennemfører forskellige aktiviteter på Nymosehave, som du kan deltage i. Det kan være ture ud af huset, cykelture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper samt hjælp til håndarbejde. Det er også muligt at låne en iPad, hvis du har lyst til at spille spil.

Herudover arrangerer vi særlige årstidsbestemte udflugter og fester samt arrangementer i forbindelse med højtiderne; nogle af disse på tværs af huset.

På Afdeling Berthe har vi en aktivitetsmedarbejder, som sammen med de øvrige medarbejdere hjælper med at igangsætte både nye og fastlagte aktiviteter alt efter beboernes ønsker og behov.

Klubbens aktivitetsmedarbejdere arrangerer sammen med beboerne i Aulaen og C-gangen forskellige aktiviteter og udflugter.

I vores husavis Nymosehave Nyt og på vores interaktive borger-skærme (IBG) på Berthe annoncerer vi planlagte aktiviteter og festligheder.

Din familie og venner er altid velkommen på Nymosehave. Du kan læse i Nymosehave Nyt, hvornår arrangementer også er for pårørende.

AKTIVE pårørende

Vores AKTIVE pårørende er med til at skabe de ekstra sjove dage. Gruppen består af pårørende, som sammen med beboere og medarbejderne, som gør en forskel ved fester og fællesarrangementer. Gruppen hjælper med:

  • Følger beboerne til og fra deres bolig
  • Opdækning og oprydning
  • Laver kaffe eller står for salg af mad og drikke i boder
  • Skaber den smukkeste have. Mange i AKTIVE pårørende, har grønne fingre og bistår med plantning, klipning og høst af grønne vækster og blomster
  • Oplæsning.

Gudstjeneste

Vi afholder gudstjeneste hver måned. Tidspunkt for gudstjenesten og den pågældende præst finder du i vores husavis, Nymosehave Nyt.

Ønsker du at tale med en præst uden for gudstjenesten, kan medarbejderne formidle kontakten.