Velkommen til Nymosehave

Nymosehave rummer både plejeboliger med hjemmehjælp og plejeboliger med fast personale.

Facade mod nord

På Nymosehave er der i alt 93 boliger, heraf er 54 plejeboliger med hjemmehjælp, mens 39 er plejeboliger med fast personale.

Boligernes størrelse svinger fra 45 – 90m2, nogle med altan, andre med have.

Beboerne
Målgruppen for plejeboligerne med hjemmehjælp er personer med fysiske eller psykiske belastninger, der kan fungere med hjælp på aftalte tider og kan benytte de installerede kaldeanlæg ved akut behov.

Målgruppen for plejeboliger med fast personale er personer med brug for massiv støtte og tryghed. Her er ansat personale til at dække ydelser døgnet rundt. Alle beboere har deres egen kontaktperson, der støtter op om den enkeltes behov.

Man skal henvende sig til Visitationen i Pleje og Sundhed, hvis man vil søge om en plejebolig. En sagsbehandler fra Pleje og Sundhed aflægger pensionisten et besøg i hjemmet.

Værdier
Vi har et solidt fundament, som bygger på liv og glæde. Vi har et ønske om at bevare Nymosehave som et godt sted at bo og arbejde. Vi arbejder rehabiliterende, hvorfor vi på tværs af alle faggrupper stræber efter at inddrage alles ressourcer dér, hvor det giver mening og værdi for den enkelte beboer. Vi har på Nymosehave valgt at bruge Det Gode Måltid som et fælles perspektiv og afsæt til at omsætte hverdagsrehabilitering i praksis.

I huset prioriterer vi vedligeholdelse og udvikling af færdigheder højt. Husets klub tilbyder ud over socialt samvær, dagligt en fysisk aktivitet så som gymnastik o. lign. Ligeledes arrangeres diverse grupper med forskelligt tema. Specielt i sommerhalvåret satses der på udeliv på vores dejlige terrasser, ture i kommunens bus og ferieophold.

De og deres pårørende er velkomne til at besøge Nymosehave. Det er en god ide at træffe aftale om tidspunkt for besøg, så vi kan tage godt imod Dem.

Måltider
Alle dagens måltider kan købes og nydes i husets cafe eller i egen bolig.