Beboer- og pårørenderåd

Rådets opgave
Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende og ledelse samt medarbejdere i tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne.

Rådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler herpå er arbejdsrutiner, kostplaner, pleje- /omsorgsindsatsen, aktiviteter, samvær med mere.

Herudover er det rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger, vurdere enkelte områder samt afgive indstilling, hvis ledelsen ønsker ændringer i væsentlige forhold.

Rådet høres
Endvidere inddrages rådet i den økonomiske udvikling ved en høring af de årlige budgetter.

Rådet høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel de kommunale som embedslægeinstitutionens tilsyn.

Referater bliver trykt i Nymosehave Nyt, men kan også læses her på siden.

Referat 14 03 18

Referat 06.12.17

Referat 10.10.17

Referat 05.09.17

Referat 05.04.17

Referat 24.01.17

Referat 28.08.16

Referat 27.06.16

Referat 12.04.16