Beboer- og pårørenderåd

Rådets opgave
Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende og ledelse samt medarbejdere i tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne.

Rådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler herpå er arbejdsrutiner, kostplaner, pleje- /omsorgsindsatsen, aktiviteter, samvær med mere.

Herudover er det rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger, vurdere enkelte områder samt afgive indstilling, hvis ledelsen ønsker ændringer i væsentlige forhold.

Rådet høres
Endvidere inddrages rådet i den økonomiske udvikling ved en høring af de årlige budgetter.

Rådet høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel de kommunale som embedslægeinstitutionens tilsyn.

Referater bliver trykt i Nymosehave Nyt, men kan også læses her på siden.

Referat 6. juni 2018

Referat 14. marts 2018

Referat 6. december 2017

Referat 10. oktober 2017

Referat 5. september 2017

Referat 5. april 2017

Referat 24. januar 2017

Referat 28. august 2016

Referat 27. juni 2016