Om os

Her kan du læse om Nymosehaves værdier.

Haven mod sydøst

Vi har et solidt fundament, som bygger på liv og glæde med et ønske om at bevare Nymosehave som et godt sted at bo og arbejde.

Vi arbejder ud fra en platform, der er baseret på robusthed, værdighed og ordentlighed. Med en høj faglighed har vi har fokus på rehabilitering, hvor vi på tværs af alle faggrupper stræber efter at inddrage beboernes resurser dér, hvor det giver mening og værdi for den enkelte.
Det er vores mål, at den enkelte beboer oplever

 • at kunne leve i overensstemmelse med tidligere livsform, nuværende ønsker og resurser,
 • at der er respekt for den enkeltes ansvar for eget liv, og at der ydes støtte til egen omsorg,
 • en værdig livsafslutning ud fra den enkeltes livsanskuelse.

Vi arbejder også efter de ni værdier, der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:

 • Interesse
 • Respekt
 • Ligeværd
 • Helhed
 • Indfølingsevne
 • Engagement
 • Tolerance
 • Tillid
 • Åbenhed.

Vi lægger stor vægt på at give beboerne mulighed for at danne nye relationer igennem socialt samvær. Livet skal leves hele livet.

Gentofte Kommune vedtog i juni 2016 en værdighedspolitik, som skal være en del af vores hverdag fremover. På www.gentofte.dk/værdighed kan du læse politikken.